රෝග ලක්ෂණ හා නිවාරණය

ශ්‍රී ලංකාවේ පැතිර ඇති කොරෝනාවෛරස් වසංගතයට අදාලව බලපාන රෝග ලක්ෂණ පහත පරිදි වේ. අනෙකුත් රෝගාබාධ වලින් පෙළෙන හෝ වයස අවුරුදු 60 න් ඉහළ අයවළුන් මින් වඩාත් ප්‍රවේශම් විය යුතුය. සමහර අවස්ථාවන්හිදී ආසාදිතයන්ගෙන් රෝග ලක්ෂණ ප්‍රකට නොවන අතර විමසිලිමත්ව සිටීම මගින් පරීක්ෂණයක් කරගත යුතුද යන්න තීරණය කළ හැක. සුළු හා මධ්‍යම මට්ටමින් රෝග ලක්ෂණ පහළ විය හැකි අතර සමහරු කිසිදු ප්‍රතිකාරයක් නොලබාම සුවය ලබති. වගකිව යුතු ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු ලෙස ඔබ අනිවාරියයෙන් දැනසිටිය යුතු රෝග ලක්ෂණ හා රෝග නිවාරණ ක්‍රමවේද මෙහි අන්තර්ගත වේ.

COVID-19 වසංගතය අතරතුර කණ, නාසය සහ උගුර තුවාල වීම වැළැක්වීමේ වැදගත්කම.
COVID-19 වසංගතය අතරතුර කණ, නාසය සහ උගුර තුවාල වීම වැළැක්වීමේ වැදගත්කම.
ඇතුලත් කළ දිනය Apr 15, 2020
නව කොරෝනා වෛරසය සහ එහි පැතිරීම.
නව කොරෝනා වෛරසය සහ එහි පැතිරීම.
ඇතුලත් කළ දිනය Apr 19, 2020