විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්

පවත්නා COVID-19 ආශ්‍රිත අර්බුදය හමුවේ විදේශයන්හි කොටුවී සිටින සියළු විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට අදාල බලධාරීන් දැනටමත් කටයුතු කරමින් සිටිති. මේ දුෂ්කර අවස්ථාවේ විදේශයන්හි පිහිටි සියළු ශ්‍රී ලාංකික රාජදූත කාර්යාල සිය උපරිමයෙන් අගතියට පත් ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවට අවශ්‍ය ආධාර උපකාර හා උපදෙස් ලබා දෙමින් සිටිති. ශ්‍රී ලාංකාවේ රජය රට තුල වෙසෙන විදේශිකයන්ගේ යහපත තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති අතර නිසි සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද අනුගමනය කොට ගමන් බිමන් සීමා කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත. විදේශිකයන් හා තාවකාලික වීසා බලපත්‍ර ලාභීන්ට සිය මව් රටවල් කරා පෙරලා යන ලෙස උපදෙස් දී ඇති අතර ඔවුන්ට ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානය හා සම්බන්ධ වීමෙන් ගුවන් තොටුපොළට ළඟාවීමට පහසුකම් සලසා ගත හැක. පීඩාවට පත් අයවලුන්ට පහත සඳහන් හදිසි ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන සහ නියාමන ආයතන හා සම්බන්ධවී උපකාර පැතිය හැක.