සංචාරක ක්ෂෙත්‍රය

සංචාරක ක්ෂෙත්‍රය මෙම වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ඉතාමත් පීඩාවට පත්ව සිටින කර්මාන්තයකි. රට තුල ගමනාගමනය සීමා කොට පවත්නා තත්ත්වය පාලනය කිරීම උදෙසා රජය සාධනීය පියවර රැසක් ගෙන ඇතත් මෙම වකවානුව තුල විවේකීව ගත කිරීම උදෙසා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම යෝග්‍ය නොවේ. එසේ වුවත්, රජය මව්රටවල් වලට යාගත නොහැකිව අසරණව සිටින විදේශිකයන් හට නවාතැන් හා අනෙකුත් පහසුකම් සපයාදීමට ඇප කැපවී සිටියි. තවද සංචාරකයන්ට ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානය හෝ අදාල රාජ්‍ය අංශ හා සම්බන්ධ වීමෙන් ගුවන් තොටුපොළට ළඟාවීමට පහසුකම් සලසා ගත හැක. සංචාරකයන්ට ඔවුන්ගේ ඒජන්ත වරු හරහාද අවශ්‍ය පහසුකම් සලසාගත හැක.